oktober, 2022

14okt2:00 pm3:00 pmSISU-TIMEN: KVENER – EN FOLKEGRUPPE FRA VIKINGTIDENTROND GABRIELSEN TAR OSS MED TIL KILDENE SOM FORTELLER OSS AT KVENER/FINNER HAR VÆRT I NORD-NORGE SIDEN VIKINGTIDEN.2:00 pm - 3:00 pm Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 19Pris:Gratis

Arrangement detaljer

Kvener – en folkegruppe fra vikingtiden

Kvener var et finsk-ugrisk folk i med et eget land Kvenland (Kveenimaa) allerede i vikingtid og tidlig middelalder. Etter 1323 «forsvant» kvenene ut av historien. På 1500-tallet dukker de opp igjen. Norske myndigheters versjon av historien er at kvener vandret til Nord-Norge på 1700-tallet. Hovedårsaken til denne rådende norske fremstillingen skyldes at myndighetene har vedtatt at bare samer kan være «urfolk» i Norge, og at kvener skal forstås som en nyere «innvandrergruppe», under navnet kvener/norskfinner. Men, er dette historisk riktig? Gabrielsen vil redegjøre for en annen historisk fremstilling, nemlig om kvener som en folkegruppe fra vikingtiden.

Trond Gabrielsen har en master i historie fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) 2007.

Mer info

Tid

(Fredag) 2:00 pm - 3:00 pm

Sted

Gjenreisningsmuseet

Kirkegata 19

Arrangør

Kvensk Finsk Riksforbund

Pris

Gratis

X